Eesti Lastevanemate Liidu poole on igal õppeaastal pöördutud paljude erinevate teemadega abi saamiseks. Oleme nõu ja jõuga aidanud jooksvalt kõiki abivajajaid.

Selleks, et paremini teadvustada lastevanemate muresid ning kasutada seda loodavas arengukavas koostasime KÜSK-i 2023. aasta arenguhüppe ettevalmistamise toetuse abil küsimustiku 2022/ 2023 aasta kooliaasta jooksul tekkinud lastevanemate peamiste murekohtade kaardistamiseks ja oodatavate lahenduste välja selgitamiseks. Jagasime küsitluse linki nii oma kodulehel kui ka Facebookis, lisaks tegime ka väikesemahulise tasulise „boostimise“, mille tulemusena jõudsime ligi 5000 inimeseni. Elektroonilisele küsimustikule vastas kokku 265 lapsevanemat. Suur tänu kõigle vastajatele!

Küsitluse raport asub SIIN.

Jäime tulemusega igati rahule, kuna tegu oli Eesti Lastevanemate Liidu esimese selletaolise mahuka elektroonilise küsimustikuga. Sellel aastal viisime varasemalt ka läbi ühe lihtsa küsitluse, kus vastanute arv jäi väheseks, kuid mille vastused peegeldasid sarnast tulemust.

Kuna tegemist oli mugavusvalimiga, ei saa vastuste alusel teha järeldusi kõigi Eesti lastevanemate kohta. Samuti ei saa me teha vastuste alusel järeldusi Eesti haridussüsteemi ja korralduse kohta, sest näiteks ei pruugi vastanud lapsevanemad olla kursis kiusamistega või peavad nad kiusamist noorte loomulikuks käitumiseks ja seetõttu ei too nad kiusamist murekohana välja. Teiselt poolt tuleb arvestada, et tegemist on subjektiivse arvamusega ning osa lapsevanemaid võib pidada mingit olukorda normaalseks, teised aga arvavad või teavad, et võib olla ka parem ja toovad selle murekoha esile.

Käesoleva küsimustiku puhul hindame vastajate arvu piisavaks, et teha selle põhjal arvestatavaid järeldusi. Eriti hindame vastajate pühendumust, mida näitab vabade vastuste arv, nende pikkus ja sisukus. Lisaväärtust annab see, et need ei olnud kohustuslikud täitmiseks. See näitab selgelt, et vanemad soovisid meile edastada infot, mis neid kõnetab ja on südamel.

Esitasime vastajate kommentaarid redigeerimata kujul, jätsime välja üksnes delikaatsed isikuandmed. Neid kommentaare saame täiendavalt analüüsida tulevikus, samuti saavad seda teha kõik, kellele antud teema huvi pakub.

Lisaks võtame antud küsimustiku vastuseid arvesse ka liidu edasiste arenguplaanide koostamisel.
Eriti suur rõõm on tõdeda, et lisaks olulistele teemadele, mida saame koostöös arutada erinevate institutsioonidega, esitati meile vanemate poolt ka mitmeid küsimusi, mille lahendamisel nad saavad ka ise abiks olla.

Kuna Eesti Lastevanemate Liit on MTÜ, siis kasutame palju ka vabatahtlike abi. Kui Sa tunned, et soovid panustada mõne kindla ja endale südamelähedase teemaga või olla toeks oma kohaliku kogukonna võrgustiku ülesehitamisel, anna endast meile teada: info@laps.ee.