Eesti Lastevanemate Liiduna mõistame, et õpetajate streik on äärmuslik meede ja möödapääsmatu olukorras, kus valitsus oma lubadustest kinni ei pea ning suhtub õpetajate palgatõusu ja haridusvaldkonna sisulistesse teemadesse leigusega. Samas loodame väga, et õpetajate pikaajalise streigi planeerimine paneb valitsuse veel enne sterigi algust kiiremini ja vastutustundlikumalt ning ühtse meeskonnana tööle, tekitab suurema valmiduse koostööks ja jõutakse sobivate lahendusteni ka ilma streigita.

Liiduna eelistame streikimise asemel läbirääkimisi, konstruktiivseid vaidlusi ja sisulisi arutelusid ning koostööle, lahendustele ja mõistmisele orienteeritust. Lisaks palgateemale on hariduses ka palju teisi olulisi sisulisi teemasid, mis vajavad tähelepanu ja lahendamist. Näiteks õpetajate töökeskkond ja tingimused, töökoormus ja vastutus, bürokraatia, suured klassid, erivajadustega lapsed, lastevanemate ning laste ootused ja suhted õpetajaga jpm.

Eesti Lastevanemate Liidu põhimõtetest ja väärtustest lähtuvalt me pikajalisest streigist ega toetusstreikidest osa ei võta, sest igasugune streikimine avaldab lastevanemate igapäevasele töö -ja elukorraldusele ning ka laste heaolule väga suur mõju.

Eesti Lastevanemate Liiduna toetame ja väärtustame õpetajaid ning nende poolt valitud meetmeid ja pakume neile tuge läbi lastevanemate harimise ja informeerimise.