EESTI LASTEVANEMATE LIIDU AULIIKME STATUUT

AULIIKME STATUUT

Eesti Lastevanemate Liidu (ELVL) kõrgeimaks tunnustuseks on ELVLi auliikmeks valimine.

1. ELVLi auliikmeks vöib olla füüsiline isik, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud liidu eesmärkide saavutamisele ja kes omab liidu arengus ning tegevuses olulist kohta ja tähendust.
2. Auliige valitakse vastavalt liidu liikme(te) vöi juhatuse poolt esitatud kirjalikule ettepanekule.
3. Auliikme tiitel omistatakse ELVLi juhatuse otsusega.
4. Auliige on vabastatud ELVL’i liikmemaksust.
5. ELVLi auliikmeks ei saa valida juhatuse või nõukoja liiget ajal, mil ta kuulub liidu juhatuse või nõukoja koosseisu.
6. ELVLi auliikme nimetusega kaasneb tunnistus, mis kinnitab ELVLi juhatuse otsust auliikmeks valimise kohta.
7. Auliikme staatus märgitakse ära laps.ee kodulehel, kuhu tehakse sissekanne inimese nime ja muu asjakohase infoga.
8. Auliikme tunnistus antakse üle ELVLi üldkoosoleku või mõne muu liidule olulise sündmuse raames.
9. Auliikme staatus ei too ELVLile kaasa materiaalseid ega juriidilisi kohustusi auliikme nimetuse saanud isiku ees.
10. ELVLi juhatusele jääb õigus auliikme staatus tagasi võtta, kui auliikme tegevus satub vastuollu ELVLi väärtuste ja eesmärkidega või kui auliige kahjustab ELVLi mainet.
11. Auliikme valimise statuuti saab muuta ELVLi juhatuse otsusega.

AULIIKMED

Aivar Haller

Aivar Haller

Auliige

Kristiine Vahtramäe

Kristiine Vahtramäe

Auliige

Te peate ise olema see muutus, mida maailmas näha soovite.

Mahatma Gandhi

Rada, mis on mõeldud sinule, ei pruugi olla nähtaval, aga see ei tähenda, et seda pole olemas.

Nick Vujicic

Mis pole kasulik mesilasperele, ei too kasu ka mesilasele.

Marcus Aurelius

Aeg on inimese väärtuslikem varandus. Kui sul ei ole midagi öelda, siis ära raiska enda ja ennekõike teiste aega.

Fred Jüssi

Peaaegu kõikides toimingutes on algus kõige raskem.

Jean-Jacques Rousseau

Võimatu on ajutine, võimatu ei ole miski.

Muhammad Ali

Ma ei saa muuta tuulesuunda, kuid ma saan sättida oma purjeid, et jõuda soovitud sihtmärki.

Jimmy Dean

Öeldakse, et armastus on parim investeering. Mida rohkem annate, seda rohkem saate vastu.

Audrey Hepburn

Üldiselt võttes on tänapäeval väärtuslik kõik see, mida ei saa guugeldada.

Valdur Mikita

Ära välista uue tõe võimalikust sellepärast, et vana tõde on sulle mugav. Elu algab sealt, kus sinu mugavus lõpeb.

Neale Donald Walsch