MEIST

ELVL ajajoon

VANIM JA SUURIM LASTEVANEMATE ESINDUSORGANISATSIOON EESTIS

Oleme loodud aastal 1998 ja meil on üle 1600 liikme. Alates aastast 2006 oleme külastanud enam kui 500 Eesti kooli ja 300 lasteaeda ning koolitanud lapsevanemaid, õpetajaid, õpilasi ja hoolekogusid tervikuna.

MEIE EESMÄRK ON LASTE NING PEREDE HUVIDE ESINDAMINE JA KAITSEMINE

Teeme rohujuure tasandil koostööd üksikisikute, perede ja koolikogukondadega, kelle kaudu saame sisendi oma eesmärkide seadmiseks. Vahendite valimiseks ja kujundamiseks teeme koostööd teiste poliitika kujundajate ning ülikoolidega. Pikaaegselt headeks koostööpartneriteks on olnud õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide esindusorganisatsioonid ning ministeeriumid oma allasutustega. Et tagada kõigi ressursside otstarbekas kasutamine, teeme head koostööd lastekaitse organisatsioonidega. Rahvusvahelise oskusteabe kogumiseks, analüüsiks ning jagamiseks teeme koostööd Euroopa mainekate õppeasutuste ning katusorganisatsioonidega.

MISSIOON-VISIOON-VÄÄRTUSED

MEIE MISSIOON:

Meie missiooniks on olla lastevanemate häälekandja, väärtustades Eesti ühiskonnas lapsi ja lapsevanemaid ning elukestvat arengut. Oleme erinevatele institutsioonidele usaldusväärne ja osapooli ühendav partner, kellega koostöös aitame luua lastele terviklikku ning toetavat kasvukeskkonda.

MEIE VISIOON:

Õnnelik laps.
Õnnelik vanem.
Õnnelik pere.
Õnnelik kogukond.
Õnnelik ühiskond.

MEIE VÄÄRTUSED:

Suhted
Peame harmoonilisi suhteid inimese heaolu vundamendiks. Suhte kvaliteet algab suhtest iseendaga ning kandub üle teistele, sh lastele.
Koostöö
Pöörame tähelepanu iga inimese vajadustele ja austame mitmekesisust.
Usume, et ühisele eesmärgile pühendumine võimaldab saavutada parima lahenduse.
Vastutus
Käitume empaatiliselt ja vastutustundlikult, pidades lugu inimesesest, loodusest ja ühiskonnast.

TEGEVTIIM

Külliki Koppel

Tegevjuht

Helen Rohumaa

Arendusjuht

Vivika Kendra

Projektijuht

JUHATUS

Aasta 2021 on saanud Eesti Lastevanemate Liidule murranguliseks. Juhatuse liikmete arvu kahekordistamine ja paarikümnest vabatahtlikust koosneva aktiivi koondamine ühtseks tervikuks on elavdanud organisatsiooni ning loonud eeldused uute ambitsioonikamate eesmärkide seadmiseks ja saavutamiseks. Elukogenud ja oma valdkonnas tunnustatud professionaalide liitumine ELVL meeskonnaga lõi senisest palju paremad eeldused koostööks riigiasutuste ja erasektoriga. Uue hingamise saavutasime ka rahvusvahelises koostöös ja seda just akadeemilisel tasemel.

Kiur Lootus

Kiur Lootus

Juhatuse esimees

Annely Särglep

Annely Zimmer

Juhatuse aseesimees

Palbo Vernik

Juhatuse liige

Annika Alt

Annika Alt

Juhatuse liige

AULIIKMED

Aivar Haller

Aivar Haller

Auliige

Kristiine Vahtramäe

Kristiine Vahtramäe

Auliige

Te peate ise olema see muutus, mida maailmas näha soovite.

Mahatma Gandhi

Rada, mis on mõeldud sinule, ei pruugi olla nähtaval, aga see ei tähenda, et seda pole olemas.

Nick Vujicic

Mis pole kasulik mesilasperele, ei too kasu ka mesilasele.

Marcus Aurelius

Aeg on inimese väärtuslikem varandus. Kui sul ei ole midagi öelda, siis ära raiska enda ja ennekõike teiste aega.

Fred Jüssi

Peaaegu kõikides toimingutes on algus kõige raskem.

Jean-Jacques Rousseau

Võimatu on ajutine, võimatu ei ole miski.

Muhammad Ali

Ma ei saa muuta tuulesuunda, kuid ma saan sättida oma purjeid, et jõuda soovitud sihtmärki.

Jimmy Dean

Öeldakse, et armastus on parim investeering. Mida rohkem annate, seda rohkem saate vastu.

Audrey Hepburn

Üldiselt võttes on tänapäeval väärtuslik kõik see, mida ei saa guugeldada.

Valdur Mikita

Ära välista uue tõe võimalikust sellepärast, et vana tõde on sulle mugav. Elu algab sealt, kus sinu mugavus lõpeb.

Neale Donald Walsch