Unistus

Mis siis kui me ühel päeval elaksime maailmas, kus me lapsevanematena oleksime tänulikud, et meie kõigi lapsed saaksid lasteaeda, siis kui meie seda soovime ja lasteaedades oleks olemas kõik vajalik, et laps kogeks sellist turvatunnet ja soojust, mis on tema arenguks parim?

Mis siis kui me ühel päeval elaksime maailmas, kus me lastevanematena oleksime tänulikud, et meie lastel on nii head koolid kuhu saadaksime nad rõõmu ja usaldusega, teades, et nad tulevad tagasi täidetuna:

  • enesekindlusest ja positiivsetest emotsioonidest;
  • teadmistest ja tarkustest;
  • tervislikust toidust;
  • küpsusest – võimega tajuda enda täisväärtuslikkust.

Mis siis kui vanemluse ja lapsi puudutavatel teemadel valitsus ei toimetaks üksi omapäi, vaid kaasaks lapsevanemaid küsides arvamust otse allikast?

Mis siis kui riigiasutused saaksid lapsi ja vanemlust puudutavatel teemadel asjakohast infot küsitluste ja uuringute näol, et selle põhjal pädevad otsused kujundada?

Mis siis kui meid vanemaid ja meie oskust kasvatada oma lapsi ei lahterdataks ega hinnataks selle järgi, kas kellelegi meeldib rohkem näiteks roheline või punane õun?

Mis siis kui suudaksime ühiselt mõjutada ja toetada ühiskonda, kus arvestatakse enamuse tahtega, kuid lubatakse ka vabadust indiviuaalseteks erisusteks?

Mis siis kui me omaksime vanematena kindlustunnet, et juhul kui minu lapsega juhtub midagi, mis käib mul isiklikult vanemana üle jõu, siis paneks riik selles osas õla alla tuntavalt toekamalt kui seni?

Mis siis kui lapsevanemaks saamine on justkui amet, millele eelnevad riigi poolt toetatud koolitusprogrammid, et meie kõige kallimale varale – lastele, saaks loodud ja tagatud parim kasvukeskkond, hoolitsus ja hoitus?

Mis siis kui vanavanemlust väärtustatakse rohkem ning toimiks põlvkondade vaheline side ning suhtlus, kus kõik tunneksid end pereringis õnnelike ning vajalikena.

Mis siis kui ettevõtted saaksid maksutoetust/soodustust, mis võimaldaks lastevanematele sobivat paindlikkust laste eest hoolitsemisel (tööaeg, töökoormus, töö asukoht)?

Mis siis kui ettevõtete juhid mõistaksid ja teadvustaksid Eesti Lastevanemate Liidu kaudu kaasalöömise ja koostöö tegemise võimalusi ja potentsiaali, et tööjõuturule kasvaks uus ning teadlik järelkasv, kes aitaks viia töötamise uuele – targale ja pühendunud tasandile?

Mis siis kui me tunneksime tugevat südamekutset panustada ka Eesti Lastevanemate Liidu vabatahtlikuna ühiskonna kiiremaks arenguks lapsi ja lapsevanemaid puudutavate teemade lahendamisel?

Mis siis kui üle Eestimaa on igas piirkonnas Eesti Lastevanemate Liidu üksused, kus vanemad saaksid koos käia ning lapsi ja peresid puudutavatel teemadel kaasa mõelda ja oma arvamusi avaldada?

Mis siis kui meil on nii hea riik, et lapsed oleksid TOP prioriteetide hulgas ja see väljenduks nii hariduses, ettevõtluses kui seadusloomes?

Need on meie unistused, unista Sina ka!
Liitu meiega ja viime need üheskoos ellu!

Te peate ise olema see muutus, mida maailmas näha soovite.

Mahatma Gandhi

Rada, mis on mõeldud sinule, ei pruugi olla nähtaval, aga see ei tähenda, et seda pole olemas.

Nick Vujicic

Mis pole kasulik mesilasperele, ei too kasu ka mesilasele.

Marcus Aurelius

Aeg on inimese väärtuslikem varandus. Kui sul ei ole midagi öelda, siis ära raiska enda ja ennekõike teiste aega.

Fred Jüssi

Peaaegu kõikides toimingutes on algus kõige raskem.

Jean-Jacques Rousseau

Võimatu on ajutine, võimatu ei ole miski.

Muhammad Ali

Ma ei saa muuta tuulesuunda, kuid ma saan sättida oma purjeid, et jõuda soovitud sihtmärki.

Jimmy Dean

Öeldakse, et armastus on parim investeering. Mida rohkem annate, seda rohkem saate vastu.

Audrey Hepburn

Üldiselt võttes on tänapäeval väärtuslik kõik see, mida ei saa guugeldada.

Valdur Mikita

Ära välista uue tõe võimalikust sellepärast, et vana tõde on sulle mugav. Elu algab sealt, kus sinu mugavus lõpeb.

Neale Donald Walsch