JKI päise pilt - male

JUHTIMISKULTUURI INSTITUUT

EMPAATILISE, JAGATUD JUHTIMISE AJASTU ALGUS

OECD teadlased kinnitavad, et aastaks 2030 on empaatia ning teiste austamine kõige määravama tähtsusega oskused majandus- ja hariduselus. Seda seoses kultuurilise, poliitilise ja majandusliku mitmekesisuse suurenemisega. Juhtimiskultuuri uuenemine ühiskonnas tervikuna saab alata haridusasutuste juhtimispraktika muutumisest. Evolutsioonilise muutuse eelduseks on kõigi kooliga seotud osapoolte ja eriti lapsevanemate kaasamine juhtimisotsuste tegemisse. Osalemine otsustamises ja vastutamises eeldab muidugi kogukonna hariduslikku valmisolekut.

KODANIKU- JA KOGUKONNALIIKUMISTE AKTIIVSUSE HÜPPELINE TÕUS TERVES MAAILMAS

Aastast 2006 on ELVL aktiivselt kaasa aidanud lasteaia ja kooli hoolekogude kujunemisele. Et aidata kogukondi, tuginedes parimale maailmapraktikale, käivitasime 2019 kolmeaastase Erasmus+ projekti „Empowering of School Boards“ (Hoolekogude jõustamine). Projekti missiooni Eestis ja mujal Euroopas jätkatamiseks, seadsime eesmärgiks uurimisinstituudi loomise.

EESTI KOOLIJUHID ON EUROOPAS SUURIMA OTSUSTUSÕIGUSE JA VASTUTUSKOORMAGA HARIDUSJUHID

Seda koormust on vaja hajutada, luues eeldused suurema usalduse ja harituse tekkimiseks kogukonnas ning andes hoolekogule suurema otsustamise ja vastutamise võimaluse ning õiguse. Selleks on vaja koostöös kooli omanikega luua eeldused juhtimisotsuste delegeerimiseks lasteaias ja koolis. See tähendab ka elukestva õppe sisulist rakendamist terves kogukonnas.

JUHTIMISKULTUURI INSTITUUT KUI RAKENDUSLIKU EESMÄRGIGA TEADUS- JA ÕPPEASUTUS

Laste ja teiste kooliga seotud osapoolte vaimne tervis on kujunenud suureks mureks üle maailma. Millised juhtimisprotsessid tagaksid kõigi osapoolte parema vaimse tervise ja koolirõõmu? Selle küsimusega teaduspõhiselt tegelemiseks on Juhtimiskultuuri Instituut loonud head koostöösuhted Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi, Euroopa Lastevanemate Liidu, Trigoni Akadeemia ning Jyväskylä Ülikooli Haridusjuhtimise Instituudiga. Globaalsed probleemid lahenevad globaalses koostöös.

VÄÄRTUSED

KOOSTÖÖ ja LOOMISRÕÕM:

Suured ideed loovad vajaduse koostööks.
Naudinguga tehtud koostöö tagab hea tervise ja loob usaldust.
Terve ühiskonna aluseks on terved ja inspireeritud inimesed.

VASTUTUS ja PAINDLIKKUS:

Vastutus on julgus teha otsuseid.
Paindlikkus loob eeldused teadlikumateks ja julgemateks otsusteks.
Hirm vastutuse ees muudab inimesed paindumatuks.

AUSTUS ja EMPAATIA:

Empaatia on lugupidav arusaamine sellest, mida teised kogevad.
Empaatia annab meile võimaluse maailma teise nurga alt vaadata ja seejärel edasi liikuda. Mõistmatus muudab paindumatuks.

TEADUS – KOOLITUS – MENTORLUS

MILLEGA MEIE ABIKS OLLA SAAME?

OECD teadlased kinnitavad, et aastaks 2030 on empaatia ning teiste austamine kõige määravama tähtsusega oskused majandus- ja hariduselus. Juhtimiskultuuri uuenemine ühiskonnas tervikuna saab alata haridusasutuste ja ettevõtete/organisatsioonide juhtimispraktika muutumisest. JKI meeskond on professionaalseks partneriks sellel põneval teekonnal.

Teadus

TEADUS

Laste ja teiste kooliga seotud osapoolte vaimne tervis on kujunenud suureks mureks üle maailma. Selle küsimusega teaduspõhiselt tegelemiseks on Juhtimiskultuuri Instituut loonud head koostöösuhted Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi,Euroopa Lastevanemate Liidu, Trigoni Akadeemia ning Jyväskylä Ülikooli Haridusjuhtimise Instituudiga.

Koolitus

KOOLITUS

Juhtimiskultuuri Instituut on loonud koolitusprogrammi rahvusvaheliste tippkoolitajate ja -teadlaste ühistööna ning oleme ette valmistanud 10 koolitajat Eestist ja 5 koolitajat mujalt (Austria, Sloveenia, Prantsusmaa, Taani ja Soome). Programmi loomisel kaasati lisaks kohalikud koolijuhid, hoolekogujuhid ja omavalitsuse juhtivad haridusametnikud.

Mentorlus

MENTORLUS

Pikemajaline eesmärk on läbi mentorluse ja seminaride jõuda sinnamaani, et konkreetse kooli hoolekogu (mis koondab kõiki kooliga seotud huvigruppe) on võimeline osalema kooli jaoks oluliste otsuste tegemisel ja vastutuse võtmisel. Alates sellest on koolijuhil reaalselt võimalik otsuste tegemist delegeerima hakata. Delegeerimine omakorda teeb võimalikuks vähendada huvigruppide ja koolijuhi vahelisi pingeid.

Võta ühendust juba täna!

KOGEMUSLOOD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel risus at est pretium rhoncus vel vitae diam.

Loe lisa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel risus at est pretium rhoncus vel vitae diam.

Loe lisa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel risus at est pretium rhoncus vel vitae diam.

Loe lisa

MEIE INIMESED

täiendamisel

PARTNERID

KONTAKT

Kiur Lootus

Kiur Lootus
JKI juhatuse liige
kiur@lootus.eu

Te peate ise olema see muutus, mida maailmas näha soovite.

Mahatma Gandhi

Rada, mis on mõeldud sinule, ei pruugi olla nähtaval, aga see ei tähenda, et seda pole olemas.

Nick Vujicic

Mis pole kasulik mesilasperele, ei too kasu ka mesilasele.

Marcus Aurelius

Aeg on inimese väärtuslikem varandus. Kui sul ei ole midagi öelda, siis ära raiska enda ja ennekõike teiste aega.

Fred Jüssi

Peaaegu kõikides toimingutes on algus kõige raskem.

Jean-Jacques Rousseau

Võimatu on ajutine, võimatu ei ole miski.

Muhammad Ali

Ma ei saa muuta tuulesuunda, kuid ma saan sättida oma purjeid, et jõuda soovitud sihtmärki.

Jimmy Dean

Öeldakse, et armastus on parim investeering. Mida rohkem annate, seda rohkem saate vastu.

Audrey Hepburn

Üldiselt võttes on tänapäeval väärtuslik kõik see, mida ei saa guugeldada.

Valdur Mikita

Ära välista uue tõe võimalikust sellepärast, et vana tõde on sulle mugav. Elu algab sealt, kus sinu mugavus lõpeb.

Neale Donald Walsch