Anname teada, et meie pikaaegsed juhatuse liikmed Kristiine Vahtramäe ning Aivar Haller on otsustanud juhatuse tööst taanduda. Nende soov sai kinnitatud 8. detsembri juhatuse koosoleku otsusega. Juhatuse esimehe teatepulk anti edasi Kiur Lootusele (fotol keskel).

Väärtustades nii Aivari kui Kristiine aktiivset ja pikaajalist tegevust liidu eesmärkide saavutamisel ning arengus, tunnustasime neid 18. detsembril toimunud juhatuse koosolekul Eesti Lastevanemate Liidu kõrgeima tiitli ehk liidu auliikme staatusega.

Aivar ja Kristiine on panustanud liidu arengusse ligi kakskümmend aastat ning vaatamata juhatusest taandumise otsusele jätkavad nad liidu väärikate auliikmetena endiselt panustamist nii liidu, lastevanemate kui laste heaolusse.

Eesti Lastevanemate Liidu juhatuses jätkavad Kiur Lootus, Annely Zimmer, Annika Alt ja tegevtiimis Külliki Koppel ja Helen Rohumaa.