24. märtsil selgusid vabaühendused, kes saavad KÜSKilt 2023. aastal arenguhüppe ettevalmistamiseks toetust.

Meil on rõõm teatada, et Eesti Lastevanemate Liit kuulub KÜSKi poolt väljavalitute hulka ning me saime arenguhüppe ettevalmistuseks 3945 eurot.

Meie projekti “Eesti Lastevanemate Liit – vanemate häälekandja” eesmärgiks on luua liidu edasisele arengule senisest tugevam alus, mille väljundiks on arengukava koostamine ja ettevalmistumine arenguhüppeks, et kaasarääkida senisest enam laste ja lastevanemate huvikaitset puudutavatel teemadel.