Eesti Lastevanemate Liidu peamiseks eesmärgiks on olla lastevanemate häälekandja, väärtustades Eesti ühiskonnas lapsi, vanemaid ning elukestvat arengut.

Turu-uuringute AS aprilli 2023 küsitluse kohaselt toetab täna abieluvõrdsust 53 protsenti Eesti inimestest. Eesti Lastevanemate Liit pooldab samuti sallivama ja avatuma ühiskonna kujunemist. 

Austame nii traditsioone kui kaasaegset maailmavaadet. Meie sooviks on, et nii vanemad kui lapsed suudaksid kohaneda muutuva maailmaga. Need isikud, kes saavad läbi seadusemuudatuse õiguskaitse võivad olla edaspidi meie endi lapsed või lapselapsed. 

Leiame, et kõigil inimestel peaks olema võimalus abielluda inimesega, keda nad armastavad ja kellele nad soovivad pühenduda. Eesti Lastevanemate Liiduna väärtustame ühiskonda, mis on avatud erinevatele ideedele ja mõtetele ning kus kõik tunnevad end aktsepteerituna ja kõigile on tagatud võrdsed võimalused ja õigused. 

Aktsepteerime erinevaid arvamusi ja vaatenurki, kuid peame kõige olulisemaks heatahtlikke ja harmoonilisi suhted, empaatiat, koostööd ja austavat suhtumist nii erinevate inimeste kui ümbritseva keskkonna suhtes.

Mõistame ka traditsioonilise peremudeli austajate seisukohti ja muresid eesseisvate seadusemuudatuste ees. Seetõttu oleme saatnud Justiitsministeeriumile küsimused ja  ettepanekud, et pöörataks suuremat tähelepanu ka muudatustega kaasnevatele teemadele, mis tekitavad küsimusi ning pole hetkel veel piisavalt arusaadavad. 

Näiteks kas ja millised definitsioonid on plaanis luua kirjeldamaks teist samast soost vanemat? Millist mõju omab seaduse muudatus põlvnemise tähendusele? Millist mõju omab muudatus meie haridusasutuste õppeainetele (nt perekonnaõpetus, seksuaalkasvatus jms)? Mil määral on mõeldud sugulus seksuaalsuhete teemale? 

Töötame selle nimel, et lastevanemate esindaja ja kõneisikuna oleksime rohkem kaasatud avatud diskussiooni või töögruppi, mis nende muudatuste ja küsimustega tegeleb või tegelema hakkab.