Lugupeetud Lapsevanem!

Kutsume Sind osalema lühikeses küsimustikus, millele vastamine võtab aega sõltuvalt vastuste pikkustest 3 – 1o minutit.

Küsimustiku raames kogume teavet Eesti lastevanemate arvamuse kohta, mis puudutab lapsevanemaks olemisel tekkivaid väljakutseid ja sellega seonduvat. Sisulisi küsimusi on viis ning lisaks palume täita baasandmed, mis aitavad vastuseid analüüsida.

Antud info aitab meil paremini mõista lastevanemate vajadusi ja arendada lastele ning lastevanematele suunatud huvikaitset.

Rõhutame, et kõik Teie vastused on konfidentsiaalsed ning neid kasutatakse vaid ELVL eesmärkidel ja isikustamata kujul.

Küsime ka Teie e-posti aadressi, et saaksime Teile saata kokkuvõtte tulemustest.

Küsimustikku saab täita kuni 26.03.2023.

Vasta küsitlusele siin.

Lugupidamisega
Eesti Lastevanemate Liit