Koolituse eesmärk on aidata mõista konflikti olemust, seda mis toimub sellel hetkel osapooltega ning pöörata need arengumootoriks.

Koolituse maht: 13,5 kontakttundi, millele lisandub 3 tundi iseseisvat meeskonnatööd enne viimast koolitusmoodulit
Kokku: 20 akadeemilist tundi (a 45 min). 

Sihtrühm: Lapsevanemad, Õpetajad, Kooli personal, Vanematekogu liikmed, Hoolekogu liikmed
Grupi suurus: 12-20 inimest
Koolituse aeg: kokkuleppel
Koolitajad: Kiur Lootus 

Koolituse /koolitusseminaride ja iseseisva töö lühikirjeldus: 

I koolituspäev / kontaktõpe (6 akadeemilist tundi): 

 • Eesmärgid programmis 
 • Muutus, kui konfliktiallikas. Konflikt, kui indikaator. 
 • Usaldus – mis see on ja kuidas tekib
 • Baasoskused tulemuslikuks suhtlemiseks ja konfliktivõimekuse tõstmiseks 

II koolituspäev / kontaktõpe (6 akadeemilist tundi): 

 • Suhted ja suhtumine konflikti. Suhted ja nende tähtsus. Konflikti põhjused ja mustrid. Suhtumine konflikti. Külm ja kuum konflikt. 
 • Konflikti kujunemine. Erimeelsusest konfliktini. Konflikti areng. Ühine areng. 
 • Konflikti eskalatsioon. Konflikti kulg. Eskalatsiooni hooandjad. 9 eskalatsioooniastet. Organisatsiooni konfliktikindlus ja kuidas seda saavutada. 
 • Konfliktivõimeka inimese tööriistakast

Kodune töö: Grupitööna valmistatakse ette üks konflikti kaasus, mis töötatakse läbi omandatud teadmiste pinnalt. 

III koolituspäev / kontaktõpe: Töötuba (6 akatdeemilist tundi)

 • Vaatleme konflikti kulgu 
 • Analüüsime nähtut õpitu põhjal
 • Loome uue tee 

Koolituse hind: 

Koolitaja: Kiur Lootus 

Kiur Lootus on 3 lapse isa, ettevõtja ning juht. Ta on praktiseeriv juhtimis- ja konflikti-coach. Ta treenib Estonian Business School täiskasvanute koolitusprogrammides juhtimis-coach’e ja juhte kasutama coach’ivaid juhtimismeetodeid, mis aitavad juhtidel tuua välja oma meeskonna täielik potentsiaal. 

Tema kirg on neuroteadus ning selle avastuste rakendamine inimeste vaheliste suhete juhtimises.

Lisainfo: koolitus@laps.ee