Aprillis ehmatas avalikkust Elva gümnaasiumis toimunud jõhkrused. Postimees palus sellele juhtumi osas ka Eesti Lastevanemate Liidu kommentaari, mis on avaldatud 27. aprilli Postimehes. Avaldame selle täismahus ka siin uudistes.

Lapsed on meie suurim vara ja tuleviku ühiskonna väärtuste kujundajad, seega kui soovime elada rahulikus ning ilma vägivallata maailmas on ülioluline nendel teemadel rääkida, tegutseda ning lahendusi leida. Vanema vastutus on kaitsta oma lapsi ohu eest. Kannatada saanud lapse ja pere tasandil on see esmane mõte ja ainuõige lähenemine. Probleem on aga palju laiem ja osapooli rohkem – ka vägivalla akti alustaja on laps/noor, kes millestki mõjutatuna on seda teinud ja ka temal on vanemad, kes oma last kaitsta soovivad. Lisaks on osapoolteks veel koolipersonal, kus ka õpetajatel on sekkumisel oma õiguslikud ja inimlikud piirangud.

Elva kooli juhtumi tagamaade selgitamiseks on kindlasti variante erinevaid ja sellega tegeleb politsei – oluline on, et see protsess ei tekitaks rohkem vaenu juurde, olgu siis laste, perede või kooli vahel. Eesti Lastevanemate Liiduna soovitame selliste juhtumite puhul kindlasti kasutada Sotsiaalkindlustusameti Taastava Õiguse konfliktivahendajaid, kellel on vajalik ettevalmistus erinevate juhtumitega töötamiseks.

Koolikiusamine (kas siis kooli ruumides või väliselt) on teema, mis kahjuks ei ole kuskile kadunud ning millest üha rohkem kuuleme ka läbi ajakirjanduse. See, et info levib on iseenesest väga hea, sest tänu sellele saame selgema pildi ja ülevaate, mis meie lastega toimub ja tekib ka võimalus lahenduste leidmiseks ja jõudude ühendamiseks. Eesti Lastevanemate Liit töötab ja tegutseb igapäevaselt selle nimel, et toetada lapsi ja lapsevanemaid ning et aidata koondada ühise laua taha kompetentsed inimesed, kelle on oskused ja soov leida kitsaskohtadele püsivaid ja häid lahendusi.

Mõistame vanemate mure, kes tunnevad, et nende laste turvalisus on igapäevaselt ohus ja kes otsivad lahendusi, kuidas selliste olukordadega toime tulla. Samas on keerulises olukorras ka teo toimepanija vanemad, kes võivad olla infopuuduses ning ei mõista miks nende laps on niimoodi käitunud.

Vägivallatsemisele ühtset ja lihtsat lahendust kindlasti pole, iga juhtum on omalaadne ja erinev. Eesti Lastevanemate Liiduna saame aidata suurendada nii laste kui vanemate teadlikkust ja koostööoskusi. Oleme selleks ettevalmistanud ka küsimustiku, et siis ühiselt oma ala ekspertidega probleemidele senisest paremaid lahendusi leidma hakata.

Kutsumegi üles kõiki lapsevanemaid andma märku praeguse hetke probleemsetest teemadest nii koolides kui kodudes, vastates meie küsimustikule SIIN.

Külliki Koppel
Tegevjuht