Novembris 2022 aastal kuulutasime välja konkursi tegevjuhi kohale. Mitmete avalduste ja motivatsioonikirjade hulgast jäi meile silma üks teistest oluliselt erinev kandideerimisavaldus. 

Nimelt otsustasid Külliki Koppel ja Helen Rohumaa sellele ametikohale kandideerida paaris tandemina. Nad põhjendasid oma otsust ühises avalduses järgmiselt: 

“Huvi antud ametikoha vastu tekkis meil mõlemal koheselt, kuid samas tõdesime, et antud töö on suuremahuline, vastutusrikas ning aeganõudev. Võiksime kandideerida ka individuaalselt, kuid teiste tööde ja projektide kõrvalt ning töö tulemuslikkuse mõttes leidsime, et ametikohta kahepeale jagades on meil rohkem ajaressurssi ja mitmekesisem kogemustepagas, mis võimaldaks ELVL’ile luua suuremat väärtust.”

Nende loominguline lähenemine kandideerimisele, teistest eristumine, sobiv kvalifikatsioon ning mitmekülgne kogemustepagas oli see, mille alusel otsustasime valiku nende kasuks. 

Uurisime kuidas Eesti Lastevanemate Liidu tegevjuhi töö on seotud nende missiooniga?

Külliki Koppel: ”Eesti Lastevanemate Liidu tegevjuhi töö on seotud minu missiooniga väga paljudel viisidel. Kui me ei vajaks siin maailmas raha siis see oleks just see töö, mida ma valiksin teha ka ilma rahata. Olen pea terve elu seisnud selle eest, et inimestel silmad säraksid ning alles viimastel aastatel olen taibanud, et see ongi minu missioon – aitan inimestel särada. Ja mis saaks olla veelgi parem kui anda oma panus sellesse, et iga laps, iga pere, iga kogukond ja ühiskond oleksid õnnelikud. Õnnelikkus on säramise vundament.”

Helen Rohumaa: “Eesti Lastevanemate Liidu tegevjuhi töö on otseselt seotud minu missiooniga. Lapsed ja nendega seonduv, lastevanemate mured ja kitsaskohad on minu enda laste sünnist saadik saanud elu tähtsaimaks prioriteediks. Olen kahe alaealise ja ühe täiskasvanud lapse ema.”

Küllikil on magistrikraad õigusteaduses. Ta on olnud varasemalt pikalt seotud personalivaldkonna juhtimisega, lisaks on ta tegelenud raamatupidamise ja palgaarvestusega, teenindusega, jaeprotsesside arendusega ning erinevate üksuste juhtimisega. Nende töödega on kaasnenud ka erinevate ürituste korraldamine, süsteemide, protsesside, tarkvarade juurutamine, projektide kirjutamine, koolitamine ja erinevates töörühmades kaasalöömine. Külliki on konsulteerinud väga paljusid juhte, kuidas saavutada oma töös paremaid tulemusi ning kujundada meeskondi, kus positiivne õhkkond ei ole ainult sõnakõlks. 

Helen on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala ning töötanud erinevates ettevõtetes avalike suhete ja marketingi alal. Omab töökogemust nii era- kui riiklikus sektoris. On töötanud pangas ja telekommunikatsiooni valdkonnas suhtekorraldaja ja turundusjuhina ning riiklikus sektoris konsultandina. Viimased viis aastat on pakkunud eraettevõtjana coachingut ning nõustamisteenust suunitlusega nii noortele kui täiskasvanutele (lapsevanematele).

Ühiselt sai kokkulepitud, et Eesti Lastevanemate tegevjuhi ametinimetust hakkab kandma Külliki Koppel ning arendusjuhi tiitlit Helen Rohumaa. 

Konkursil osales edukalt ning meeskonnaga liitus projektijuhina ka Vivika Kendra, kes on nelja lapse ema ja kes on neli aastat juhendanud tugigruppe erivajadustega laste vanematele ja ka lihtsalt lastevanematele. Vivika õpib sotsiaaltööd ja ta usub peresüsteemi ning selle tervenemise võimalustesse. Vivika on töötanud toetuste kontrolli osakonna vaneminspektorina, müügi- ja turundusjuhina, vabatahtliku tiimijuhina, kogemusnõustajana.

Tuult tiibadesse!
Kristiine Vahtramäe
ELVL juhatuse esimees