Üks õppeaasta on järjekordselt läbi saamas. Sellel perioodil on kõik osapooled kogenud nii rõõme kui muresid. Ka Eesti Lastevanemate Liidu poole on sellel õppeaastal pöördutud erinevate teemadega abi saamiseks. Selleks, et järgmine kooliaasta tooks rohkem positiivseid mõtteid, muutusi ja lahendusi, palusime haridusasutustel jagada oma kogukonnas, hoolekogudes, vanematekogudes, lastevanemate listides ja e- kooli keskkondades meie elektroonilist küsimustikku.

Eesti Lastevanemate Liit soovib kaasata antud teemasse võimalikult palju lapsevanemaid, sh õpetajaid, et saada põhjalik ülevaade peamistest lastega seonduvatest muredest, mis käesoleval õppeaastal  on aktuaalseks osutunud üle Eesti. Küsitluse tulemuste põhjal saaksime üheskoos välja selgitada peamised teemad, millele keskenduda ning üheskoos lahendusi leidma hakata. 

Küsimustikus keskendume eelkõige sellele, millised on olnud vanemate suurimad probleemid ja väljakutsed seoses lastega. Tulemuste abil on võimalik järeldusi teha ka koolidel, et parendada ja tõhustada koostööd lastevanematega – nii otse, kui ka läbi hoole- ja vanematekogude. Eesti Lastevanemate Liidul aitab kogutud info paremini mõista lastevanemate vajadusi ning arendada lastele ja lastevanematele suunatud huvikaitset, et meie lastel oleks igakülgne positiivne tugi õppimisel ja kasvamisel. 

Kutsume kõiki vanemaid küsitluses aktiivselt osalema. Küsimustele vastamine võtab aega sõltuvalt vastuste pikkustest 3 – 15 minutit. Rõhutame, et kõik Teie vastused on konfidentsiaalsed ning neid kasutatakse vaid isikustamata kujul. Küsitluse (I ja II) tulemused avaldame juulis 2023 meie kodulehel.

Küsimustikku saab täita kuni 11.06.2023. Palun täitke küsimustik SIIN

Selleks, et Sinu häälel lapsevanemana oleks suurem mõju astu ka meie liikmeks