Jagame meie koostööpartneri  – Eesti Haridusfoorumi küsimustikku “ÕPIME KOOS”, mis käsitleb kooli ja kodu suhteid eestikeelsele haridusele üleminekul kõigis Eesti haridusasutustes. Küsimustele saate vastata nii eesti kui vene keeles. Küsimustik jääb vastamisele avatuks kuni 15. oktoobrini.

Eestikeelsele haridusele üleminek on suur väljakutse, mis puudutab mitte ainult venekeelsete koolide õpetajaid ja lastevanemaid, vaid suurt osa kohalikke kogukondi ja kogu Eesti haridusüldsust.

Nende probleemide lahendamisele kaasa aitamiseks korraldab Eesti Haridusfoorum 17.-18. novembril 2023 Narvas Eesti hariduse suurfoorumi, mille keskseks teemaks on kogukonna ja kooli koostöö ja lastevanemate kaasamine üleminekul eestikeelsele haridusele. Käeolev küsimustik annab sisendi foorumi aruteludeks.

Küsimustiku on koostanud ja küsitluse andmeid analüüsivad Haridusfoorumi eksperdid professorid Marju Lauristin Tartu Ülikoolist ja Krista Loogma ning Maria Erss Tallinna Ülikoolist. Küsimustiku tulemusi üldistatakse vastajate rühmade lõikes. Küsimustiku konkreetsed täitjad jäävad anonüümseks, nende individuaalseid vastuseid ei levitata kolmandatele isikutele, nende andmeid ei isikustata ega säilitata. Küsitlus ei sisalda tundlikke isikuandmeid.

Küsitluse tulemusi ja neist lähtuvaid ettepanekuid on kavas arutada Narva foorumi töörühmades 18. novembril koos õpetajate, õppurite,lastevanemate, koolijuhtide, koolipidajate ja riigi esindajatega. Küistluse tulemused avaldatakse pärast foorumit Eesti Haridusfoorumi kodulehel.

Kõikide küsitlust puudutavate probleemide kohta saab küsida selgitust aadressil: haridusfoorum@haridusfoorum.ee

Küsitlus eesti keeles:

https://www.surveymonkey.com/r/V3TTKTR

Küsitlus vene keeles:

https://ru.surveymonkey.com/r/6BM93P5

Oleme tänulikud Teie vastuste eest. Soovi korral jagage palun neid linke ka teiste haridushuvilitega.

Eesti Haridusfoorum