Eesti Lapsevanemate Liit on kaasatud Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna UpTIS (uue põlvkonna tervise infosüsteem) projekti juurde loodud inimeste valdkonna nõukoja liikmeks.

Inimese valdkonna nõukotta on kaasatud meie liidu juhatuse esimees kasvatusteadlane Kristiine Vahtramäe ning juhatuse aseesimees, rahvatervise ja digitaalsete arenduste ekspert Annely Särglep.

Tervise infosüsteemi puhul on tegemist ühe Eesti digiriigi lipulaevaga, mis saab 2023. aastal 14-aastaseks. Inimkesksus ning ennetuse ja taastumise edendamisega seotud arendused on üha olulisemad teemad meie ühiskonnas. Uue põlvkonna tervise infosüsteemi loomisel on rõhk koostööl. Üheskoos tervishoiuspetsialistidega soovitakse uuendada nii tervise infosüsteemi tehnilist poolt kui üldist e-tervise toimimisloogikat ja dokumenteerimispõhimõtteid nii, et see toetaks parimal viisil nende tööprotsesse.

Teiselt poolt mõtestatakse läbi rollipõhise andmete ligipääsu süsteemi. Eesmärk on muuta tervise infosüsteemi andmete esitamine ja nende kasutamine nii mugavaks, turvaliseks ja efektiivseks kui võimalik, et digilahendused võimaldaksid ravimeeskonnal rohkem aega pühendada ravitööle ja inimlikule kontaktile. See tagab inimestele suunatud ja personaalsed teenused.