10. juunil 2023 toimus järjekordselt Avinurme Kultuurikeskuses maakoolide hariduskonverents, et uurida, milline on maailma parim haridus maal, õppida üksteise positiivsetest kogemustest ning koguda ideid, kuidas kujundada maapiirkondade hariduselu tulevikku.

Seekordsel konverentsil jäid kõlama arusaamad, et hariduse andmise kõrval on koolidel maapiirkondades erinevaid kultuurilisi, sotsiaalseid, majanduslikke, regionaalpoliitilisi ja sümboolseid rolle, millel on oluline mõju nii kogukondade kui ka terve Eesti elujõulisusele. Koolivõrgu korrastamisel tasub õppida teiste riikide õppetundidest, selmet samu apse korrata. Ministrite arutelust nähtus, et need arusaamad on leidmas vajalikku ja väärilist kõlapinda.

Eesti Lastevanemate juhatuse liige Aivar Haller, Metsküla Algkool ja Virtsu Kool käisid peale Maakoolide hariduskonverentsi 14. juunil koos minister Kristina Kallasega ka Riigikogu kultuurikomisjonis maakoolide ja maaelu tulevikust rääkimas. Kohtumise tulemusena otsustas komisjon teemat põhjalikumalt lahata sügisistungjärgu alguses olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus.

Ühise laua taga arutati maaelu säilimise, hariduse kvaliteedi ning riigi ja ääremaa suhete üle. Kohtumise aluseks oli Pärnumaa kogukonnad ja Eesti Lastevanemate Liidu – ühine Rahvaalgatus.ee pöördumine. Algatuse tuum on lihtne: maakohtades kvaliteetse hariduse ja elujõuliste kogukondade säilitamiseks on vaja muuta rahastusmudeleid, parandada kohalike omavalitsuste sissetulekuid ning sõnastada juhised, mille alusel koolivõrku korrastada.

Põhjalikum ülevaade ettepanekutest Riigikogule asub SIIN.

Oleme Rahvaalgatusele ja maakoolide eest seismisele saanud palju positiivset tagasisidet ja hoolivaid sõnumeid üle Eesti.

Suur aitäh teile kõigile!

Järgmine Maakoolide hariduskonverents toimub 8. juunil 2024.