9.mail toimus Eesti Lastevanemate Liidul sisukas kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega eesotsas kantsler Kristi Vinter-Nemvalts’iga. Liitu esindasid meie juhatuse liikmed Kiur Lootus ja Annely Särglep ning tegevjuht Kylliki Koppel ja arendusjuht Helen Rohumaa.

Arutlesime võimaluste üle, kuidas Eesti lastevanemate hääl saaks senisest paremini hariduspoliitika kujundamisel kõlada. Teemadering oli lai ning arutelu konstruktiivne. Ministeeriumi jaoks on Eesti Lastevanemate Liit oluline strateegilise koostöö partner, kellega koos Eesti hariduse tulevikku kavandada.

Teadusuuringud kinnitavad, et vanemate osalusel lapse hariduses on suur mõju lapse edukusele õppetöös, toetades lapse enesehinnangut, kasvatades motivatsiooni ning õpihuvi. Seega on väga oluline, et lapsevanemad oleks hariduselus toimuvate arengutega hästi kursis.

Ka Eesti haridusvaldkonna arengukava näeb ette, et 2035. aastaks osalevad lapsevanemad, kohalik kogukond, tööandjad ja kodanikuühiskond hariduses senisest aktiivsemalt.