Neljapäeval, 3.augustil 2023, toimus Eesti Lastevanemate Liidul sisukas kohtumine Eesti haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega.

Pidasime nõu, kuidas võiks Eesti Lastevanemate Liit olla toeks eestikeelsele haridusele üleminekul, vahetsime mõtteid koolikohustusliku ea pikendamise ning kodulähedaste väikekoolide säilimise teemadel.

Eestikeelsele õppele ülemineku peamine eesmärk on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Terviklikult eestikeelne haridusruum tagab ühtsed võimalused hariduse edasiseks omandamiseks, toimetulekuks tööturul ning toetab seda, et Eestis elavad inimesed oleksid ühises info- ja väärtusruumis. Eestikeelne õpe toetab Eesti riigiidentiteedi kujunemist, suurendab ühiskonna sidusust ning vähendab nii hariduslikku kui ka sotsiaalmajanduslikku segregatsiooni.

Lähiajal on ELVL-il plaanis kohtumised ja koostöövõimaluste arutelud ka Eesti Haridusfoorumi ja Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liiduga.