Koolituse eesmärk on anda koolikogukonna liikmetele ülevaade hetkeolukorrast ja nende võimalustest panustada tavapärasest veidi rohkem ja sisukamalt oma laste ja kogukonna hüvanguks.

Koolituse maht: 

Sihtrühm: hoolekogude liikmed

Grupi suurus: 1 hoolekogu

Koolituse aeg: kokkuleppel

Koolituse lühikirjeldus:

Esimene päev 

 1. Suhete loomine ja hoidmine (1,5 tundi)
  Suhete seos elukvaliteediga
  Piiride seadmine ja enesekehtestamine
  Enda ja teiste vajaduste mõistmine
 2. Kodukord ja teised kogukonna kokkulepped (1,5 tundi)
  Hoolekogu tööd ja koolielu reguleerivad kokkulepped
  Rühmatöö „Kodukord“
  Vanematekogu kujunemise eeldused
 3. Organisatsiooni ideoloogia rakendamine (1,5 tundi)
  Väärtuse loomise ahel
  Vastutuse kujunemise eeldused
  Päeva kokkuvõte ja jutusaua ring

Teine päev 

 1. Inimese ja organisatsiooni arenguetapid (1,5 tundi)
  Inimese areng ja selle eeldused
  Inimese arengutsüklid
  Organisatsiooni arengutsüklid
 2. Konflikt kui võimalus (1,5 tundi)
  Erimeelsusest konfliktini
  Konflikti tüübid ja käitumine konfliktis
  Konflikti eskalatsioon
 3. Konflikt kui lahendus (1,5 tundi)
  Konflikti lahendustee
  Juhtumianalüüs
  Päeva kokkuvõte ja jutusaua ring

Kolmas päev 

 1. Töörühmade loomine (1,5 tundi)
  Sissejuhatus kollegiaalse juhtimise alustesse
  Rühmatöö „Pakiliste teemade kaardistamine“
  Kokkuvõte ja järgmiste kohtumiste kokkuleppimine
 2. Arengukava ja õppekava kujundamine (1,5 tundi)
  Juhtkonna ja õpetajate poolne sissejuhatus
  Ajurünnak uuenduslike ideede korjeks
  Kokkuvõte ja järgmiste kohtumiste kokkuleppimine
 3. Eelarve loomine ning jagatud eelarve (1,5 tundi)
  Sissejuhatus haridusasutuse eelarvestuse teemasse
  Ajurünnak jagatud eelarve rakendamiseks
  Kokkuvõte ja järgmiste kohtumiste kokkuleppimine

Väljund:

Koolitusel osalenu: 

 1. a) mõistab usalduslike suhete vajalikkust ja oskab luua eeldusi nende kujunemiseks; b) oskab liigitada vajadusi ning tunneb stressi ja ülekoormuse kujunemise loogikat; c) mõistab haridusasutuse kui terviku toimimist ja enda rolli selle tervikus; 
 2. d) oskab seostada enda kui kogukonna liikme ja inimese arengut organisatsiooni arenguga; e) mõistab, kuidas erimeelsusest konflikt kujuneb ja teab, mis on tema võimuses vältimaks  konflikti eskalatsiooni, 
 3. f) teab, kuidas leida põhjust ehk motiivi isikliku initsiatiivi võtmiseks oma kogukonnas; g) oskab orienteeruda haridusasutuse alusdokumentides; 
 4. h) tunneb haridusasutuse eelarvestamise aluspõhimõtteid.

Koolituse hind: 

Koolitaja: Aivar Haller

Lisainfo: koolitus@laps.ee