Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) otsustas kasutusele võtta Vabaühenduste Liidu eetikakoodeksi, mille eesmärk on seada standardid Eesti Lastevanemate Liidu eetilise käitumise tagamiseks. Koodeks sisaldab juhiseid ja põhimõtteid, mida meie juhatus ning töötajad peaksid järgima oma tegevuses, toetama läbipaistvust ja eetilist käitumist ning hoidma kinni kehtivatest seadustest ja regulatsioonidest.

ELVL-i juhatuse aseesimehe Annely Särglepa sõnul on eetikakoodeksi kasutusele võtmine vajalik selleks, et edendada Eesti Lastevanemate Liidu usaldusväärsust ja vastutustunnet.

“Liidu juhatus ja töötajad seisavad silmitsi paljude eetiliste küsimustega, mis puudutavad nii meie enda tegevust kui ka meie mõju ühiskonnale. Koodeksis käsitletakse selliseid teemasid nagu läbipaistvus, ausus ja vastutus” selgitas Särglep.

Eetikakoodeks on oluliseks osaks iga juhatuse liikme ning töötaja lepingus. Me soovime näidata oma pühendumust eetilisele käitumisele ja vastutustundlikule tegutsemisele.

Vabaühenduste eetikakoodeksiga on võimalik tutvuda siin.