Search*

Uudised

LOOVHARIDUS KUTSUB:
03/09/2014 14:37 Added by*: Kristiine Vahtramäe;
Meie suurim lõppeesmärk on, et LAPS- KOOL(lasteaed)- LAPSEVANEMAD moodustaksid rõõmsalt koostoimiva ühtse meeskonna, s.t, et koolis oleks hea lastel (loovad, õpirõõmu valmistavad õppemeetodid, rõõmsad, rahulolevad ja heatujujlised õpetajad, lastevanemate toetus koolis toimuva suhtes), õpetajatel (tingimused, mis võimaldavad rakendada õppekavades ettenähtud loovaid, õpirõõmu tekitavaid õppemeetodeid, tugi õppekavade elluviimiseks, õpetajate tahe otsida üles iseendas oma loova potentsiaali, see avada ja seeläbi õpetada loovalt) ja et oleks olemas ka kodune toetus (lastevanemate poolne huvi ja kaastöö koolis toimuva suhtes). Meie soov on, et see saaks reaalsuseks igas koolis Eesti maal.
Leiame, et loov toimimine saab teostuda kõikide osapoolte – haridusametnike/-poliitikute, kaasamõtlejate, haridusasutuste juhtide (kool, lasteaed) /õpetajate/lastevanemate ja laste  omavahelisel koostööl ja toetusel.
Kõik see on võimalik läbi tahte-, koos- ja kaastöö!
Kutsume kõiki, kes tahavad idee ja reaalse teoga toetada loova hariduse edendamise projekte. Kui teate kedagi, kes võiks meiega ühineda, siis palun edastage meie kutse.
Otsime kontakti kõikide inimeste ja rühmitustega, kes "ajavad sama asja", soovime anda teada, et oleme olemas - selline rühmitus on tekkinud. Soovime Teiega Teie tegemistes ühineda,  et nii kiiremini ja edukamalt edasi liikuda.
Üritusele registreerumine kodulehel: loovharidus.ee
Kui juba enne kohtumist peaks tekkima loova haridusega seonduvaid mõtteid ja ideid, siis palume need saata palun e-posti aadressile info@loovharidus.ee.
Kohtumiseni 26. septembril!
Teid kutsuvad Loovharidusühenduse eestvedajad: Eda Heinla, Kerttu Soans, Triin Tarn, Helen Kaasik, Marit Kuusk ja Aino Kuntsel. 
 
Loovahridusühenduse senised tegevused:
 
Alustasime sellest, et lõime Tallinna Ühisgümnaasiumi juurde 2014 aasta algusest Loovuseringi I-IV klassidele. 2014 a. sügisest jätkame juba I-VI klassidega.
 
Ringi eesmärk on leida loovaid lahendusi, kuidas õppeaineid omavahel üheks tervikuks siduda. Me ei näe, et eraldi igapäevasest koolitööst toimivad Loovuseringid oleks parim lahendus, meie soov on, et loovus oleks igas õppetunnis ja et toimiks õppeainete omavaheline lõimimine, mis välistab dubleerimist ning vähendab ka seeläbi õpikoormust. Loovuseringi loomine kooli juurde oli aga lähim esimene võimalus midagi ära teha loova toimimise heaks koolis.
 
Leiame, et loov toimimine hõlmab enda alla:
  • Õpirõõmu tekitavaid õppemeetodeid, mis innustavad õppima, loovad-      ja säilitavad õpirõõmu.
  • Õppimiseks soodsat õhkkonda – nii õpetaja, kui laste lõdvestunud      seisundi olemasolu (pinges olles ei saa õpetada, ega õppida).
  • Toimivat koostööd kooli juhtkonna-õpetaja-lapsevanema ja lapse      vahel.
  • Toimivat koostööd: haridusametnike/-poliitikute ja haridusasutuste      juhtide (kool, lasteaed) ja õpetajate vahel. Et oleks loodud tingimused,      mis võimaldavad rakendada õppekavades ettenähtud loovaid, õpirõõmu      tekitavaid õppemeetodeid, et oleks olemas tugi õppekavade elluviimiseks.
  • Hindamissüsteemi, mis toetab lapse arengut (isiku arengu põhist,      kujundav hindamine).
  • Kodust toetus, st. koostöö – lapsevanem/laps/õpetaja - toimimine. Olemas      on lastevanemate poolne huvi ja kaastöö koolis toimuva suhtes
  • Väärtuste, mis viivad meid elus edasi rõõmsate/õnnelike/tervetena,      toetamist (nagu nt.teadlikkus iseendast enda võimetest, oma loovast      potentsiaalist; sellest, mis teeb mind rõõmsaks/õnnelikuks, millega mulle      meeldib tegeleda; koostööoskus, e. suutlikkus teistega arvestada, enda –      ja teiste väärtustamine, positiivne ellusuhtumine tähelepanu ja      keskendumisoskus, tänulikkus, sallivus, armastus, empaatiavõime, oskus      lõdvestunud seisund saavutada).
  • Loov toimimine saab teostuda kõikide osapoolte –      haridusametnike/-poliitikute, kaasamõtlejate, haridusasutuste juhtide      (kool, lasteaed) /õpetajate/lastevanemate ja laste  omavahelisel koostööl ja toetusel.
 
Loovharidusühenduse liikmed leiavad, et kui kõikide osapoolte koostöö saaks toimima, siis saab olema hea koolis/lasteaias nii lastel, kui õpetajatel.
 
Loovharidusühendus on läbi viinud kaks seminari.
Esimene seminar teemast huvitatutele oli 2014.a. veebruaris. Sellel seminaril esitlesid oma töövõtteid (jagasid oma loovalt õpetamise kogemusi) õpetajad, kes annavad oma aineid loovatel õpimeetoditel, kes teevad teiste õpetajatega koostööd lõimides oma aineid ning koolide esindajad, kus loov toimimine, s.t koostöö laps-õpetaja- kooli juhtkond-lapsevanem, töötab hästi. See seminar andis kõigile julgustava teadmise, et on koole (enamasti küll kogukonnakoolid, erakoolid, waldorf süsteemi koolid), kus loov toimimine, koostöö laps- õpetaja – kooli juhtkond - lapsevanem, töötab hästi. Kasutatakse loovaid õpimeetodeid ja hindamissüsteemi, mis toetab lapse õpinguid. On ka n.ö tavakoolide õpetajaid, kes annavad oma aineid loovatel õpimeetoditel ning kes teevad ka teiste õpetajatega koostööd, lõimides oma aineid. Teevad koostööd ka lastega (nt.kasutavad vanemate klasside õpilasi nooremate innustamiseks, teevad koos tunde jne.), toimib koostöö lastevanematega ning kooli juhtkonnaga. On palju üksikiskuid ja ühendusi, kes tegelevad loova toimimise ja hariduse edendamisega.
 
Teine seminar toimus suvekoolina, mille peamine eesmärk oli teha praktilisi töötubasid (aineõpetajate omavahelised töötoad, et alustada õppeainega seostatud loovust arendavate harjutuste koondamist, väljatöötamist, jagamist; arendada/õhutada õpetajate omavahelist koostööd, loovust arendavate harjutuste läbiviimine õpetajatega), jagada loovalt õpetamise kogemusi ning leida inimesi, kes sooviks teha kaastööd ja panustada meie edasistesse tegemistesse.
Seminare õpetajatele on Loovaharidusühendusel kavas jätkuvalt korraldada edaspidigi.
 
Kaastööni! 
Helen Kaasik, ühenduse Loovharidusühendus üks eestvedajatest
Tel. 5295043

Comments* (0):
Add comment*:
Author*: 
:
Human control - type the code shown*:
  Uuenda*
 

Save*

Eesti Русский
 Arvamus (5)Uudiste arhiiv
 Lood elust enesest (4)Uudiste arhiiv
 Toidulaud ja... (5)Uudiste arhiiv
 Uudised (5)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad
 
     
  
Elitec