Search*

Uudised

Teaduskool aitab võimekatel õpilasel teha karjäärivalikuid.

03/09/2014 14:35 Added by*: Kristiine Vahtramäe;
Nagu juba varasemast teada, on Teaduskooli kursused mõeldud ennekõike reaalainetest tõsisemalt huvitatud õpilastele. Ikka tekib küsimus, miks peaksid nad leidma tee Teaduskooli kursustele?  Toome järgnevalt mõned vastused.
Õppides Teaduskoolis saavad õpilased teadlikumaks oma huvidest, mis võimaldab neil teha tulevikus teadlikumaid karjäärivalikuid. Selgitamaks seda ideed, kujutame ette üht õpilast, kellele meeldib koolis keemia. Samas ta ei tea veel, kas tahab sellega oma tulevast karjääri siduda. Heites pilgu Teaduskooli kursuste tabelile, leiaks ta sealt viis erinevat keemiaalast kaugõppekursust, millel õppides saaks ta tõenäoliselt uusi teadmisi, kuid puutuks ehk ka kokku keerukate ainespetsiifiliste nüanssidega. Trotsides kõiki rõõme ja raskusi, omandaks ta lõpuks ülikooli õppejõude käe all hea ettekujutuse keemiast. Siit edasi on juba lihtne otsustada, kas siduda end tulevaste õpingute läbi veelgi keemiaga või valida mõni teine tee.
Teaduskoolis õppimine võimaldab õpilasel oma võimeid ja oskusi täiuslikkuseni arendada. Selgitamaks seda mõtet, oletame seekord, et gümnasist on teadlik oma huvidest: talle meeldib füüsika ja ta kavatseb seda ka ülikoolis õppima asuda. Suure huvi tõttu on ta kõik kooliõpikutarkused juba aegsasti endale selgeks teinud. Temalegi on Teaduskooli aine süvakäsitlusega kursused väga paslikud, sest pakuvad oma põhjalikkusega kindlasti koolisõpitule ühtteist lisaks. Pealegi leiab nimekirjast olümpiaadiks ettevalmistavaid kursusi. Sealt kogutud teadmistega on võimalik edukalt osaleda üleriigilistel õpilasvõistlustel. Head tulemused olümpiaadidelt või lahtistelt võistlustelt annavad eelised kõrgkoolidesse astumiseks. Kui aga kellelgi õnnestub koguni aineolümpiaad võita, on päris reaalne ka riigi edukas esindamine rahvusvahelistel võistlustel. See praotab juba uksi maailma tunnustatud ülikoolidesse. Vähetähtis pole kindlasti võimalus võistlusreisidel külastada maailma kaugemaid nurki. Sel suvel viisid võistlusreisid Eesti õpilasi lähemate sihtkohtade kõrval nii kaugele kui Hiinasse, Indiasse, Indoneesiasse, Kasahstani ja Lõuna- Aafrika Vabariiki. Üleilmalistelt võistlustelt toodi ka hulk medalid. Täpset saaki saab vaadata veebilehelt http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/voistluskalender
Teaduskooli kaudu on võimalik leida sarnaste huvide ja võimetega sõpru. Elu on näidanud, et mõnikord võib õpilasel minna koolis väga hästi, kuid tal pole sõpru. Osaledes kursustel ja sealt edasi juba ka aineolümpiaadidel, lahtisel võistlustel või Teaduskooli õppesessioonidel saadakse kokku paljude huvitavate noortega, kellega luuakse juba sõprussidemed kogu eluks. Välisvõistlused avardavad suhtlusringi veelgi. Vähetähtis pole ka see, et Teaduskooli kaudu on õpilastel võimalik saada esmane kokkupuude ülikooli õppejõududega, sest kursusi ja õpilasvõistlusi viivad läbi reeglina ülikoolides õpetavad inimesed. Seegi võimaldab noorel luua kontakte ja sõlmida edasiseks karjääriks olulisi sidemeid.  
2014/15. õppeaastaks pakub Teaduskool põhikooli vanema astme ja gümnaasiumi õpilastele 40 kaugõppekursust matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, informaatika, humanitaaria ja sotsiaalia valdkondadest. Päris uued kursused on „Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV“ ja „Diskreetse matemaatika elemendid“.
Ainete praktilise poole toovad koolidesse liikuvad füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade laborid. Sel aastal jõuavad õpikodade katsed 37 kooli üle Eesti. (Vaata kuhu: http://füüsika.ee/opikojad/) Jääb vaid loota, et palju särasilmi tuleb neid uudistama.

Head uut õppe-aastat!
Marek Järvik
TÜ teaduskool

Comments* (0):
Add comment*:
Author*: 
:
Human control - type the code shown*:
  Uuenda*
 

Save*

Eesti Русский
 Arvamus (5)Uudiste arhiiv
 Lood elust enesest (4)Uudiste arhiiv
 Toidulaud ja... (5)Uudiste arhiiv
 Uudised (5)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad
 
     
  
Elitec