Search*

Uudised

Lasteombudsman tutvustab lastekaitsepäeval lapse õiguste ja vanemluse monitooringut.
29/05/2012 14:50 Added by*: Kristiine Vahtramäe;
Täiskasvanud ei teata abivajavast lapsest, kuna ei oska hinnata, kas laps vajab abi või mitte. Lapsevanemate hinnangul napib neil teadmisi lapse kasvatamisest. Lapse füüsilist karistamist peavad paljud lapsevanemad lubatavaks. Need on vaid mõned näited monitooringu tulemustest.
Monitooringu tutvustusel 1. juunil räägivad lasteombudsmani ja Sotsiaalministeeriumi esindajad edasistest eesmärkidest ja reaalsetest tegevustest monitooringust selgunud probleemide lahendamisel.
Õiguskantsler on lasteombudsmanina tegutsenud veidi üle aasta. Lasteombudsman kaitseb lapse õigusi ja seisab hea selle eest, et lapsi puudutavad otsused lähtuksid laste parimatest huvidest. Lapsesõbraliku ühiskonna kujundamiseks on oluline uurida nii laste endi kui täiskasvanute teadlikkust lapse õigustest ning analüüsida laste ja täiskasvanute suhteid.
Eestis esmakordselt läbiviidud monitooring annab vastuseid küsimustele, milline on laste endi ja täiskasvanute teadlikkus lapse õigustest ning toob välja hoiakuid ja probleeme laste kaasamisel, kasvatamisel ja lapsevanemaks olemisel. Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu raames küsitleti nii lapsi kui ka täiskasvanuid: monitooringule vastas 1000 täiskasvanut ning 1000 4.-12. klassi last üle Eesti. Monitooringu viis Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi ettepanekul ning Riigikantselei Tarkade Otsuste Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel läbi Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu tutvustusele 1. juunil Õiguskantsleri Kantseleis on palutud osalema Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, paljude teemassepuutuvate institutsioonide ja ametite, omavalitsusühenduste, lapsi ja lapsevanemaid esindavate kodanikeühenduste esindajaid. Üritus toimub eelregistreerimisega hiljemalt 30. mail meiliaadressil kaidi.kaidme@oiguskantsler.ee
 
Vt ka lasteombudsmani kodulehte www.lasteombudsman.ee.
Monitooringu tutvustuse ajakava 1. juunil kell 9.30-13.00 Õiguskantsleri Kantseleis Kohtu 8, Tallinn
9.30 – 10.00  Osalejate registreerimine, hommikukohv
10.00 – 10.05 Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru tervitus
10.05 – 10.15 Monitooringu korraldamise eesmärk, võimalused, partnerid.
Andra Reinomägi, Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakond
10.15 – 11.15 Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu tulemuste tutvustus.
Pirjo Turk, Poliitikauuringute Keskus Praxis
11.15 – 11.25 Lapse õigused lapse pilgu läbi.
Lasteombudsmani nõuandev kogu
11.25 – 11.45 Laps ja lapsepõlv ühiskonnas.
Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut
11.45 – 12.05 Vanemlus Eestis – lapsevanemate rõõmud ja mured.
Ly Kasvandik, Perekeskus Sina ja Mina
12.05 – 12.20 Lasteombudsmani eesmärgid ja tegevused monitooringu tulemuste valguses.
Andra Reinomägi, Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakond
12.20 – 12.35 Sotsiaalministeeriumi eesmärgid ja tegevused lapse õiguste ja vanemluse toetamisel        
                Hanna Vseviov, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond
12.35 – 13.00 Kokkuvõtted.
 
Kontakt meediale:
Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
jaana.padrik@oiguskantsler.ee
693 8423
50 18 793

Allikas: Õiguskantsleri Kantselei 29. mai 2012

Comments* (0):
Add comment*:
Author*: 
:
Human control - type the code shown*:
  Uuenda*
 

Save*

Eesti Русский
 Arvamus (5)Uudiste arhiiv
 Lood elust enesest (4)Uudiste arhiiv
 Toidulaud ja... (5)Uudiste arhiiv
 Uudised (5)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad
 
     
  
Elitec