Search*

Uudised

Lasteombudsmani koduleht selgitab lapse õigusi ja kohustusi
02/03/2012 08:36 Added by*: Kristiine Vahtramäe;
Lasteombudsmani kodulehel on lugejarühmi silmas pidades erineva keelekasutuse, raskusastme ja teabemahuga lehed lapsele, noorele ja täiskasvanule.  
 
Laste lehton mõeldud kuni 12-aastastele. Lasteombudsman selgitab hästi lihtsalt ning vahetult lapsele kõneldes, kes on lasteombudsman ja millega ta tegeleb, kuidas laps saab soovi korral lasteombudsmani poole pöörduda, millised on lapse õigused ja kohustused, millised on lapsevanema õigused ja kohustused; annab lapsele elulist ja huvitavat infot korduvate küsimuste all, samuti kasulikke linke jm. Noorte leht on mõeldud 13-18-aastastele ning sisaldab laste lehega võrreldes veidi enam eale arusaadavat teavet, näiteks on lisatud aktuaalsed uudised ja infomaterjalid, teave Eesti lastekaitse korraldusest jm.  Täiskasvanute lehelt leiab kogu lapse õiguste ja lasteombudsmani tegevusega seotud vajaliku info, sh lasteombudsmani seisukohad, eelisvaldkonnad lasteombudsmani töös, aastaaruanded, uuringud ja analüüsid; viiteid allikatele, kust on võimalik lapse õiguste kohta põhjalikumalt lugeda jpm.    
 
Lasteombudsmani üks oluline ja omaette eesmärk on lapsele lihtsalt ja arusaadavalt selgitada lapse õigusi. Lapsel on paljuski needsamad õigused mis suurtel inimestel, selgitab lasteombudsman, lisades, et erinevustest hoolimata on kõigil lastel ühesugused õigused. Lisaks õigustele, huvidele ja vajadustele on lapsel ka kohustused. Õigused ja kohustused käivad käsikäes, rõhutab lasteombudsman. „Sul on õigus haridusele, kuid samal ajal on Sul kohustus koolis käia. Sul on õigus nõuda, et Sinu õigusi austatakse, kuid oma õiguste nõudmisel tuleb Sul arvestada teiste laste ning täiskasvanute õigustega“, kirjutab lasteombudsman.
Põhjalikumalt saab kodulehelt teada, mida tähendab lapse õigus elule ja arengule, õigus kaitsele, õigus tervise kaitsele, õigus privaatsusele, õigus mõlema vanema hoolitsusele, õigus nimele ja kodakondsusele, õigus emakeelele ja kultuurile, õigus haridusele, õigus vabalt väljendada oma arvamust, õigus mängu- ja puhkeajale.
 
„Minu töö on kaitsta Sinu õigusi. Ma seisan hea selle eest, et kõik, kes langetavad Sind puudutavaid otsuseid, lähtuksid Sinu parimatest huvidest ja arvestaksid Sinu arvamusega. Ma aitan Sinu häält otsustajatele kuuldavaks teha“, pöördub avalehel lapse poole  lasteombudsman Indrek Teder.
Noorte lehel lisab lasteombudsman: „Ma vajan oma töös Sinu abi. Kui Sa näed, et meie riigis on laste ja noorte jaoks midagi halvasti korraldatud ja Sul on ideid, kuidas teha teisiti – jaga minuga oma mõtteid. Mind huvitab, mida Sina arvad! Mõtleme koos, kuidas teha laste elu Eestis paremaks.“
Ning täiskasvanule soovitab lasteombudsman: „Kui alla 18-aastasega on käitutud avalikke ülesandeid täitvas asutuses halvasti ja ebaõiglaselt ning Teie hinnangul võib olla tegu tema õiguste rikkumisega, siis soovitage lapsel minu poole pöörduda või pöörduge lapsevanemana või lapse seadusliku esindajana minu poole ise. Ka kõrvalise täiskasvanuna võite mulle teavet anda, kui märkate lapse õiguste võimalikku rikkumist avalikke ülesandeid täitvas asutuses, samuti kui näete probleeme meie lastekaitse korralduses. Ma püüan leida lahendused, mis oleksid lapsele parimad. Kuna lapsed ei suuda alati oma õiguste ja huvide eest ise seista, vajavad nad meie, täiskasvanute abi. Loodan väga, et meist saavad laste õiguste kaitsmisel head partnerid,“ kutsub Indrek Teder täiskasvanuid üles koos laste elu Eestis paremaks tegema.
 
Eestis loodi lasteombudsman 19. märtsil 2011, kui õiguskantslerile pandi seadusega lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Lasteombudsmani ülesannete täitmiseks on Õiguskantsleri Kantseleis laste õiguste osakond, kus töötab neli inimest.
 
Lasteombudsman on ellu kutsunud nõuandva kogu, et kaasata lapsi ja noori lasteombudsmani töösse ja lapsi puudutavate oluliste küsimuste arutamisse, toetada lasteombudsmani tegevust, anda neile võimalus väljendada oma seisukohti ning tõstatada lastega seotud probleeme. Nõuandval kogul on oma statuut.  Lasteombudsmani nõuandva kogu liikmed on alla 18-aastased erinevaid laste- ja noorteorganisatsioone esindavad lapsed.
 
Lasteombudsmani logo on kontseptsiooniga kujund lapsest ja teda kaitsvast lõvikäpast. Lõvikäpp annab vihje Eesti Vabariigi seaduslikule institutsioonile. Lõvi on ühelt poolt tugev kaitsja, kes vajadusel hambaid ja küüsi võib näidata, teisalt aga pehme mänguloom, kelle iga laps meelsasti kaissu võtab. Käpast tekib lapse ümber hoogsalt joonistatud ringjas kaar, mis tähendab kindlat kaitstust ja mida laps ise samal ajal joonistab. Vajades lõvikäpa kaitset, on laps ise samal ajal selle kaitstuse edasikandja, edasilooja. Laps kaitstuse edasikandjana sümboliseerib õigusriigi sügavalt sisulist  olemust – iga riik on täpselt nii tugev ja õiglane kui seda on iga tema väike ja suur kodanik.  Seeläbi on logosse  kätketud ka tulevikku vaatav aspekt – kord on see laps ise järeltulevate põlvede õiguste eest seisja, ehk isegi lasteombudsman.
 
„Mulle on suur au olla Eesti esimene lasteombudsman“, ütleb Indrek Teder lasteombudsmani kodulehe avapöördumises. „Lasteombudsmani töö on tulemuslik, kui laps ja tema õigused on Eesti riigis väärtustatud ja riik võtab laste õiguste kaitset tõsiselt. Ma tunnen lasteombudsmanina suurt vastutust. Sinu õiguste kaitsmine on minu esmane südameasi“, annab Indrek Teder kodulehte lugevale lapsele kindlustunnet, et tema õigused on lasteombudsmani eelistähelepanu all.    
 
Tutvuge lasteombudsmani kodulehega! http://lasteombudsman.ee/
 
Lasteombudsman ka Facebookis http://www.facebook.com/lasteombudsman
 
 
Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
jaana.padrik@oiguskantsler.ee

Comments* (0):
Add comment*:
Author*: 
:
Human control - type the code shown*:
  Uuenda*
 

Save*

Eesti Русский
 Arvamus (5)Uudiste arhiiv
 Lood elust enesest (4)Uudiste arhiiv
 Toidulaud ja... (5)Uudiste arhiiv
 Uudised (5)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad
 
     
  
Elitec