Search*

Koolitused

KOOLITUSLUBA:  6891HTM, Eesti Lastevanemate Liidu Pereakadeemia 

2017 aastal pakume taas piiratud arvu (HTMi projekti toel) soodushinnaga koolitusi!  Pakkumine kehtib seni kuni koolitusi jagub, kehtib põhimõte "kes ees, see mees!"

Koolituse hind on sellel aastal 60 eurot.


JUHUL KUI KEEGI LOOBUB TELLITUD KOOLITUSEST SIIS SAAN VEEL KOKKULEPPEID TEHA..... AGA PRAEGU ON SOODUSHINNAGA KOOLITUSTE NIMEKIRI TÄIS!

Kirjuta mulle: kristiine.vahtramae@gmail com

Koolitused hoolekogudele, õpetajatele  ja lastevanematele!
Selleks, et koolis oleks huvitav nii lastel kui õpetajatel, ning toimiks koostöö lastevanematega  pakun õpetajatele koolitus programmi.  Huvitava Kooli projekt ja pakutav koolitus hõlmavad mitut väga olulist  valdkonda üldhariduses, mis on üksteisega lahutamatult seotud – kogukonna kaasamine, professionaalne õpetaja, optimaalne õppekava. Vaata siit klippi.
o   Konstruktivistlik õpikäsitlus ehk  tänapäevane kool.
Koolituse kestvus: minimaalselt 6 AT, koolitus toimub teile sobivas kohas ja kokkulepitud ajal.
Tänapäevane õpetamine, ka. koolitusel käsitletav metoodika ja metodoloogia, eeldab õpetajalt heutagoogilise (keskmes on õppija võimekuse arendamine ja teadlikkuse tõstmine oma õpiprotsessist, mille tulemuseks on loov ja oma võimekusest teadlik õppija) mudeli kasutamist ning kaasaegse õpetamise didaktikate mõistmist.
Koolituse programmi läbinutel on võimalik;

  1. Olla kursis ja kasutada uuema õpikäsitluse elemente ning kasutama hakata endale sobivaid metoodikaid st. metoodikad koosnevad elementidest, moodustades terviku;
  2. minu poolt toetatud tegevuste läbiviimist terve järgmise õppeaasta (2016/17) jooksul (nende koolide arv on piiratud)

Programm hõlmab 1- 4 klassi programmi, seega mõeldud ennekõike just algklasside õpetajatele ning koolide õppejuhtidele ja direktoritele

o   SUHTLEMINE LASTEVANEMATEGA, kuidas teha koostööd lastevanematega?! 
Koolituse kestvus: alates  4 ATst , koolitus toimub teile sobivas kohas ja kokkulepitud ajal.
Selgub, et suhtlemine lastevanemaga on osutunud pehmelt öeldes keeruliseks ülesandeks ja otse öeldes nii mõnelegi õpetajale suureks šokiks .
Mida ja kuidas teha, et lapsevanem muutuks koostöö partneriks? Sellel küsimusele keskendub pakutav koolitus. 

o   LASTEGA FILOSOFEERIMINE –õpetajatele ja lastevanematele
Koolituse kestvus: alates  2 tundist lastevanematele,  õpetajatele 2 + 2 päeva, koolitus toimub teile sobivas kohas ja kokkulepitud ajal.
Koolitaja: Kristiine Vahtramäe (Kasvatusteadused MA), Õppe- ja kasvatusmeetod ühisarutelude juhtimiseks- lastega filosofeerimine (Tartu Ülikool, 2015)

 Hoolekogu ja kogukonna koostööpäev, koolitus kestab 8 AT, osaleda võivad kõik aktiivsed kogukonna liikmed. 

Hinnad ei sõltu osalejate arvust.

Infot saab: kristiine.vahtramae@gmail.com
 Koolitused:

o    KOOLITUSED ÕPETAJATELE – ”Loovus formaalõppes” koolitus on suunatud algklasside õpetajatelealgklasside õpetajatele, koolituse eesmärk on õpetada lapsi ennast ja teisi tundma, mis on  grupiprotsesside teke alused ja kuidas erinevaid protsesse suuunata, mis paneb aluse kogu järgnevaks koolieluks.
 
o    LASTEGA FILOSOFEERIMINE –õpetajatele ja lastevanematele Lastega Filosofeerimine täidab PGSi § 4,  mille alusel on põhikooli ülesandeks on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi

Hoolekogude Baaskoolitus (4 AT)
Hoolekogude teabepäev (6 -7 AT)
Klassiõpetaja, positiivse kogukonna looja. (6 AT)

Arenguvestlused- lastele, spetsialistidele ja lastevanematele 

Koolitused VANAVANEMATELE! (1-3 AT)

Koolitused lastevanematele: (1-2 AT)
Kas, millal ja keda KARISTADA?

ÕPPIMINE KAS TÖÖ VÕI LÕBU?!
Piiride kehtestamine
Lapse areng
Lapse tervis
Kooli ja kodu koostöö - lastevanematele ja spetsialistidele
Erivajadusega laps - lapsevanemale ja spetsialisti
Stress ja läbipõlemine - lastele, spetsialistidele ja lastevanematele
Pesaharidus
GRUPIPROTSESSID

Enim tellitud koolitused:
KOOLITUSED HOOLEKOGUDELE
SÕLTUVUSED JA E-SIGAR
KASVATUS KUI KULTUUR
UNISTUSTE PUU
LAPSEVANEMAKS OLEMISE LIHTSAD NIPID
KONFLIKT JA KONFLIKTI JUHTIMINE
VABA KASVATUS JA KASVATAMATUS
KOOLIVALMIDUS JA KOOLIKüPSUS
PESAHARIGUS ja KASVATUS.

ÕPPIMINE, TÖÖ VÕI LÕBU?
KAS JA KUIDAS AIDATA LAST ÕPPETÖÖS?


Telli vastavalt vajadusele!

Koolitaja tuleb teie juurde kohale!
Koolituse ühe päeva kestvus: 1- 7 AT

 


 

Eesti Русский
 Arvamus (5)Uudiste arhiiv
 Lood elust enesest (4)Uudiste arhiiv
 Toidulaud ja... (5)Uudiste arhiiv
 Uudised (5)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad
 
     
  
Elitec